Automobily

Havarijní (kasko) pojištění vozidla

Pojištění, které provozují pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného motorového vozidla jakoukoliv nahodilou událostí a pro případ odcizení.

Lze dopojistit:

 • Čelní sklo
 • Pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Pojištění mimořádné výbavy vozidla
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění trvalých následků úrazu a smrti úrazem osob dopravovaných kasko pojištěným vozidlem
 • Půjčovné
 • Právní ochrana
 • Bonus / malus

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen POV)

je upraveno především zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění (dále jen „zákon o POV“) a zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě v platném znění (dále jen „zákon o PS“).

Pojistnou smlouvu lze uzavřít na:

 • dobu neurčitou

  pojistným obdobím je v takovém případě 1 pojistný rok (12 kalendářních měsíců);

  automatická prolongace PS, na další pojistné období, pokud pojištěný či pojistitel nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

 • dobu určitou - krátkodobé pojištění

  pojistným obdobím je v takovém případě předem dohodnutá doba kratší než jeden pojistný rok. Nejméně však doba 15 dnů;

Územní rozsah

POV - pojištění se vztahuje na pojistnou událost, ke které došlo na území České republiky a ostatních států určených vyhláškou č. 205/1999 Sb., Ministerstva financí ČR, v platném znění. Seznam států je uveden i na zelené kartě.

cs

Tel.: +420 603 517 755 | Email: zskavronova@dpoj.cz