Pro občany

Životní & úrazové pojištění občanů

 • Pojištění pracovní neschopnosti
 • Životní a kapitálové pojištění
 • Úvěrové pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění pracovní neschopnosti
 • Pojištění hospitalizace
 • Cestovní pojištění

Majetkové & odpovědnostní pojištění občanů

 • Pojištění majetku občanů
  • Staveb
  • Rekreačních staveb
  • Domácnosti a kol
  • Bytových jednotek
 • Pojištění odpovědnostiza škodu
  • občanů z občanského života
  • zaměstnance za škody vzniklé zaměstnavateli
  • z vlastnictví stavby
  • z výkonu povolání
  • z vlastnictví zvířat
  • z práva myslivosti
 • Pojištění veterinární péče psa a kočky

Cestovní pojištění

cs

Tel.: +420 603 517 755 | Email: zskavronova@dpoj.cz