Podnikatelé

Pojištění průmyslu & právnických osob

 • Živelní pojištění majetku
 • Pojištění přerušení provozu (z důvodu živelních rizik & z důvodu strojní závady & elektronické závady)
 • Pojištění All Risk (strojní & elektroniky)
 • Pojištění krádeže a loupeže & Pojištění proti vandalismu
 • Pojištění odpovědnosti
  • za škody, za ušlý zisk & za výrobek
  • členů statutárních orgánů
  • dopravců a zasilatelů
 • Pojištění stavebně - montážních rizik
 • Majetkové pojištění přepravy
 • Speciální druhy pojištění (Pojištění celních záruk, pojištění záruk a garancí v oblasti stavebnictví, pojištění finančních rizik, pojištění pohledávek & pojištění ekologických rizik)

cs

Tel.: +420 603 517 755 | Email: zskavronova@dpoj.cz