Naše produkty

Analýza rizik & risk management

 • Zpracování rizikové zprávy pro účely pojištění
 • Kvalitativní & ekonomická analýza nabídek
 • Dlouhodobá spolupráce s cílem analyzovat a účelně eliminovat rizika

Návrh a realizace programu

 • Přizpůsobení pojistné ochrany dle vývoje společnosti
 • Zajištění návaznosti pojištění
 • Výběrové řízení na pojistitele
 • Vyhodnocení nabídek a doporučení optimálního řešení
 • Jednaní s pojistiteli

Správa pojištění

 • Kompletní administrativa pojistných smluv
 • Aktualizace pojištění
 • Zpracování nabídek a cenových přehledů v průběhu pojistného období
 • Pravidelné vyhodnocování pojistného programu a rizik

Řešení škod

 • 24/7 servis
 • Plné zastoupení klienta v jednání s pojišťovnami
 • Zajištění zálohy od pojišťoven v případě komplikovaných škod
 • Příprava pravidelných reportů a analýz

cs

Tel.: +420 603 517 755 | Email: zskavronova@dpoj.cz